Mali Odkrywcy

Balon

Czesne

W roku szkolnym 2022/2023 czesne wynosi: 

  • do 14:00 → 350 zł
  • do 15:00 → 400 zł
  • do 16:00 → 450 zł
  • do 17:00 → 500 zł

 

Cena czesnego uzależniona jest od godziny do, której dziecko przebywa w przedszkolu.

W cenę czesnego wliczone są wszystkie zajęcia dodatkowe.

Cena czesnego nie zawiera kosztów wyżywienia.

Opłata za dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 2 złote.

Opłata za odbiór dziecka z przedszkola po godzinach pracy placówki (tj. 17:00) wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

  • Czesne jest opłatą stałą uiszczaną przez cały rok szkolny (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.).
  • Nieobecności dziecka w przedszkolu nie wpływają na obniżenie opłaty stałej.
  • Odlicza się natomiast za wyżywienie, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, jeśli Rodzic poinformuje o tym Przedszkole sms-em do godz. 8:00 danego dnia.
  • W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej do 20-go miesiąca poprzedzającego rezygnację, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.

 

 

Czesne płatne z góry do 5 każdego miesiąca.

 

Płatność osobiście lub na nr konta:

ING O/Olkusz : 28 1050 1100 1000 0090 3074 2077

W tytule proszę podać imię, nazwisko dziecka.

 

Zapraszamy do zapisywania swoich pociech do naszego przedszkola.

Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:

  • wypełnienie karty przedszkolaka (podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola)
  • wpłacenie wpisowego w wysokości 300 zł - w tym wyprawka dla dziecka  (Wpisowe w przypadku rezygnacji z przedszkola nie podlega zwrotowi !)

Aktuhalności

09/30/22

Mobilne Planetarium ORBITEK

odwiedzi Nasze Przedszkole

21 listopada 2022r. (poniedziałek)

o godzinie 11:00

09/30/22

odbędą się w przedszkolu

5 października 2022 r. (środa)

o godzinie 10:00.